Poziv za podnošenje prijava za realizaciju projekata i programa

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG objavljuje

P O Z I V

Za dostavljanje prijava za realizaciju projekata i programa koji za cilj imaju  stimulisanje, unaprjeđenje ili promovisanje muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova, članova PAM-a CG, kao i afirmaciju i podsticanje kulturne raznolikosti i razvoja kulture manjinskih zajednica.

Pravo na podnošenje prijava imaju:
– Članovi PAM-a CG;
– Pravna lica registrovana najmanje godinu dana u Crnoj Gori, koja su afirmisana u obavljanju djelatnosti i posjeduju odgovarajuće kapacitete za realizaciju programa za koji podnose prijavu.

Prijave se podnose u periodu od 16. do 31. oktobra 2023. godine, putem pošte ili u poslovnim prostorijama PAM-a CG na adresi Dr Vukašina Markovića br.110/112, Podgorica, radnim danima od 9 do 15 časova.

U razmatranje će biti uzeti samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, s potrebnom dokumentacijom i u predviđenom roku. Obrazac za prijavu možete preuzeti na linku Prijavni formular.

Projekti i programi će se sufinansirati iz Fonda za kulturne i socijalne namjene i podsticanje razvoja kulture manjinskih zajednica.