Evropski odbor CISAC-a održao godišnju konferenciju

Evropski odbor CISAC-a, održao je virtuelnu godišnju konferenciju na kojoj je učestvovalo više od 100 predstavnika različitih evropskih društava. Konferenciju je otvorio generalni direktor CISAC-a Gadi Oron, koji je predstavio aktuelne aktivnosti u vezi situacije u Ukrajini, kao i ostale prioritete u radu CISAC-a. Na agendi su takođe bile teme koje su sve više u fokusu savremenih tehnologija. Između ostalog, gostujući panelista Will Page je održao prezentaciju o „novoj ekonomiji streaming-a“, dok je predstavnica Tik Tok-a, Ella Kirby, govorila o tzv. „Tik Tok efektu“. Na kraju sastanka izabran je novi predsjedavajući i savjetodavni odbor. Izraženo je očekivanje da će se sljedeći godišnji sastanak održati uživo, bez ograničenja izazvanih pandemijom COVID-19.

PAM CG nastavlja sa aktivnim učešćem u radu CISAC-ovih odbora i razvojem saradnje sa sestrinskim organizacijama. U tom smislu vrijedi napomenuti da je prema rezultatima CISAC-ovog Globalnog izvještaja za 2021. godinu, kada je u pitanju poštovanje autorskih prava u odnosu na BDP, PAM CG rangiran na izuzetno visokom 10. mjestu.

Na virtuelnom sastanku je uzela učešće saradnica PAM-a CG za međunarodne odnose, Anja Zagorac.

Poziv za skupštinu

Na osnovu člana 23. Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 09.03.2022. godine, donio Odluku o sazivanju Skupštine sa sljedećim

Muzika za sve! – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG i Centar za građansko obrazovanje (CGO) potpisali su ugovor o finansiranju projekta „Muzika za sve! – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori“.

Projekat je time postao dio šireg EU programa za podršku civilnom sektoru u Crnoj Gori pod nazivom „M’BASE: OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika“ koji sprovodi CGO u saradnji sa brojnim partnerima i saradnicima. Raduje nas što je na konkursu koji je bio izuzetno kompetitivan, tema zaštite intelektualne svojine prepoznata kao jedna od prioritetnih oblasti za dobijanje finansijske podrške i da je PAM CG ovim putem dobio priznanje kao relevantan partner kada je riječ o EU integracijama iz pregovaračkog poglavlja 7
– pravo intelektualne svojine. Projektom će biti obuhvaćena promocija stvaralaštva crnogorskih muzičkih autora, kao i značaj zaštite i poštovanja autorskih prava.

Cijelokupni projekat „M’BASE“ finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.