Zaštita autorskih muzičkih prava

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, organizuje seminar za korisnike autorskih muzičkih djela, pod nazivom “Zaštita autorskih muzičkih prava”.
Seminar je dio projekta „Muzika za sve! – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori“ koji se realizuje u okviru programa „Organizacije civilnog društva u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u saradnji sa partnerima i saradnicima. Projekat finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave.
Seminar će se održati 7. oktobra u multimedijalnoj sali PAM-a CG, ul. Dr. Vukašina Markovića br. 112 sa početkom u 12 časova.
Zbog ograničenog broja mjesta, molimo sve zainteresovane korisnike da se prijave najkasnije do 5. oktobra putem e-mail adrese: anja.zagorac@pam.org.me.