PAM CG OSLOBAĐA OD PLAĆANJA AUTORSKIH MUZIČKIH PRAVA RDC ZA FREE TO AIR KANALE

PAM CG oslobađa od plaćanja autorskih muzičkih prava Radio-difuzni centar (RDC) za free to air kanale: RTCG, NOVA M, PRVA TV, TV VIJESTI  koje u svrhu javnog interesa emituje u saradnji sa crnogorskim telekomom.

Gledaoci free to air kanala: RTCG, NOVA M, PRVA TV, TV VIJESTI  su najčešće iz ruralnih područja gdje kablovski operatori nisu prisutni, kao i gledaoci slabe platežne moći koji nisu u mogućnosti da plate bilo koji paket kablovskim operatorima.

S obzirom da se radi o distribuciji kanala za specifičnu bazu korisnika, PAM CG, kao dio svojih aktivnosti iz oblasti društvene odgovornosti, finansijski pomaže  ovaj način distriburianja kanala do korisnika i tako  doprinosi  da se osjetljivoj ciljnoj grupi olakša dostupnost navedenih kanala i na taj način poboljša njihovo informisanje.