Trenutna situacija prouzrokovana pojavom korona virusa dovela je do prestanaka rada ugostiteljskih objekata u periodu od dva mjeseca, čime je ugrožena njihova elementarna egzistencija sa neizvjesnom perspektivom da u dogledno vrijeme, u uslovima smanjenih kapaciteta, nastave uspješno poslovanje. Sa druge strane otkazani su koncerti, muzički festivali i druge manifestacije na kojima se koristi muzika, takođe  u uslovima kada ugostiteljski objekti nijesu radili nije korišćena muzika sa nosača zvuka i/ili slike, sada rade sa smanjenim kapacitetima, što sve direktno utiče na smanjenje prihoda PAM CG, odnosno muzičkih autora.

Iz navedenih razloga Upravni odbor NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, neće razmatrati zahtjeve za raspodjelu sredstava iz Fonda za afirmaciju i podsticaj nacionalnog muzičkog stvaralaštva (Fond za kulturna i socijalna davanja) do 01.10.2020. godine.

Hvala na razumijevanju.

PAM CG

 

DODIJELJENA SREDSTVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI

 PAM CG je osnovao Fond solidarnosti kako bi muzičkim autorima pomogao da u uslovima izolacije ostanu kreativni i nastave da stvaraju muziku koja nam je u ovim vremenima potrebnija nego ikad. Izdvojili smo novčana sredstva i podržali one koji su najviše pogođeni trenutnom krizom a među njima su svakako autori muzike koji su zbog otkazivanja velikog broja kulturnih i zabavnih aktivnosti ostali bez svojih honorara.Muzika i druge kreativne aktivnosti naših stvaralaca doprinijeće da kultura bude dio rješenja izlaska iz trenutne situacije.

Apelujemo na sve RTV emitere da u svojim programima imaju veću zastupljenost crnogorskih muzičkih autora kako bi im bili isplaćeni veći autorski honorari.

 Ostani doma i uživaj u muzici domaćih autora!

PAM CG