Obavještenje

Radno vrijeme:
Radnim danima od 08h do 16h

Rad sa strankama od 11h do 14h

PAM CG OTVORIO KANCELARIJU U BUDVI

 

Osnovna funkcija kancelarije u Budvi je lakša i djelotvornija  komunikacija sa korisnicima autorskih muzičkih djela. 

Hotelijeri, restorateri, diskoteke, plažni barovi, zanatske radnje, organizatori muzičkih priredbi i koncerata i drugi korisnici u primorskim opštinama, koji u obavljanju djelatnosti koriste repertoar PAM-a CG,  mogu u Budvi da zaključe ugovor sa PAM CG i dobiju neophodna  odobrenja kako bi legalno koristili muziku i plaćali odgovarajuću naknadu. 

Posebnu pažnju kancelarija posvećuje  efikasnijem nadzoru u pogledu izvršavanja obaveza poštovanja autorskih muzičkih imovinskih prava   koja proističu iz Zakona o autorskom i srodnim pravima. 

Razgovori i permanentno edukovanje korisnika doprinosi afirmaciji kolektivnog ostvarivanja autorskih muzičkih prava i zakonitom korišćenju muzike.

Kancelarija se nalazi u Bečićima u poslovnom dijelu hotela “Mediteran”.
Radno vrijeme 08 – 16 časova, tel: 067/503-483

 

Svjetski dan knjige i autorskih prava

Svim muzičkim autorima i književnicima čestitamo 23. april, Svjetski dan knjige i autorskih prava,  s uvjerenjem da će autorsko muzičko stvaralaštvo i pisana riječ i dalje povezivati ljude širom svijeta.

PAM CG

 

POTPISAN UGOVOR SA TURISTIČKOM ORGANIZACIJOM BARA

Poslije višegodišnjih sudskih sporova, TO Bar i PAM CG potpisali su Ugovor o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkih djela sa repertoara PAM CG. Potpisivanju ugovora prethodio je sporazum o namirenju duga u ratama.

Vjerujemo da će ovaj sporazum i ugovor poslužiti kao dobar primjer i drugim turističkim organizacijama koje organizuju muzičke manifestacije a da prethodno nijesu zaključili ugovor kojim se reguliše pravo na korišćenje autorskih muzičkih djela.