SASTANAK DELEGACIJE EVROPSKE KOMISIJE I PAM-a CG

Na poziv Kancelarije Evropske komisije PAM-u CG, u Podgorici će dana 01.11.2018. godine biti održan  sastanak na kojem će se razgovarati o Poglavlju 7 – prava intelektualne svojine u kontekstu pristupnih pregovora sa EU,  kao i aktuelnim dešavanjima na polju zaštite autorskih prava u Crnoj Gori.

U ime delegacije Evropske komisije sastanku će prisustvovati predstavnik Generalnog direktorata za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, zadužen za poglavlje 7 Mr. Max Philipp Lehne, kao i predstavnici Zavoda za patente i žigove Kraljevine Danske, Mr. Michael Poulsen, Mr. Kenny Right, a ispred  PAM-a CG izvršni direktor Vasilije Raičević i predsjednik Upravnog odbora dr Srđan Bulatović.

Poziv korisnicima

Pozivamo sve korisnike: TV i radio stanice, turističko – ugostiteljske, prodajne i zanatske objekte, muzičke festivale, kao i druge korisnike autorskih muzičkih djela, da ukoliko to nijesu uradili, zaključe ugovor sa PAM CG kako bi na legalan način koristili muziku i tako izbjegli nepotrebno izlaganje sudskim troškovima.

XVIII Regionalni sastanak

Na Bledu je 02.09.2018. godine, u organizaciji SAZAS-a Slovenija, održan sastanak kolektivnih organizacija za zaštitu prava autora muzike. Sastanku su pored domaćina prisustvovali direktori organizacija iz regiona: HDS ZAMP (Hrvatska), SOKOJ (Srbija), ZAMP (Makedonija), PAM CG (Crna Gora).