PAM CG donirao šest instrumenata Muzičkoj školi “Vasa Pavić”

U skladu za Zakonom o autorskom i srodnim pravima Crne Gore i svojim internim aktima, Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore PAM CG dio sredstava usmjerava na finansiranje programa i projekata koji imaju za cilj stimulisanje, unaprijeđenje ili promovisanje muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova.