Svjetski dan intelektualne svojine!

Svakog 26. aprila obilježava se Svjetski dan intelektualne svojine kako bi se predstavila uloga koju  intelektualna svojina ima u podsticanju inovacija i kreativnosti širom svijeta. Savremena društva naročito prepoznaju ogroman potencijal mladih ljudi da upravo oni pronađu nova i bolja rješenja koja podržavaju tranziciju ka održivoj budućnosti.

Zbog toga je ovogodišnja tema pod sloganom „Intelektualna svojina i mladi: Inovacije za bolju budućnost“. Kako je poručeno iz WIPO-a, svjetske organizacije za intelektualnu svojinu koja obilježava ovaj važan datum, mladi ljudi su inovatori, kreatori i preduzetnici sjutrašnjice.

U tom smislu PAM CG ide u korak sa vremenom i kroz Fond za kulturna davanja pruža konkretnu podršku mladim crnogorskim autorima i muzičarima koji predstavljaju kreativni potencijal budućnosti. Autori muzike su svojevrsni inovatori čiji kreativni proizvod ima i svoju ekonomsku vrijednost, jer podstiče i razvija ono što danas nazivamo kulturne i kreativne industrije.

Takođe, PAM CG podržava sve nacionalne napore za stvaranje pravnog i institucionalnog okruženja za napredovanje Crne Gore u oblasti poglavlja 7-pravo intelektualne svojine. Upravo zahvaljujući efikasnoj zaštiti i ostvarivanju prava domaćih i stranih muzičkih autora Crna Gora je, nakon ocjene međunarodnih partnera iz Brisela, privremeno zatvorila poglavlje 7.

Zaštita autorskih prava je jedan od prioriteta svjetske politike i u tom smislu ni jedna država ne može postati članica Evropske unije, ukoliko striktno ne poštuje sve međunarodne konvencije iz ove oblasti.

Ukazujemo da PAM CG štiti u Crnoj Gori, pored domaćih autora, i više miliona autora iz inostranstva, čije kolektivne organizacije iskazuju ogromno interesovanje za efikasnu zaštitu prava njihovih članova na teritoriji Crne Gore.