U TIVTU ODRŽAN SEMINAR NA TEMU “INTELEKTUALNA SVOJINA – AUTORSKO I SRODNA PRAVA”

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu (COSDT), u saradnji sa Organizacijom za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, organizovao je seminar na temu „Intelektualna svojina – autorsko i srodna prava“.

U uvodnom dijelu seminara učesnike su,  ispred organizatora, pozdravili gđa Ljiljana Lakić, predsjednica Upravnog odbora Centra i gdin Srđan Bulatović, predsjednik Nadzornog odbora PAM-a CG. Predavač na seminaru prof. dr Slobodan Marković, govorio je o svrsi i strukturi autorskog i srodnih prava, pitanju stvarne i procesne legitimacije u parnici zbog povrede prava, povredi prava, prometu imovinskih prava i kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava. Predavanje na seminaru su imale i Danijela Vukčević, sutkinja Apelacionog suda Crne Gore i Dijana Raičković, sutkinja Privrednog suda Crne Gore, koje su predstavile aktuelnu sudsku praksu o autorskom i srodnim pravima.

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i PAM CG će u narednom periodu nastaviti sa organizovanjem ovakvih i sličnih događaja na temu intelektualne svojine, koji će nesumnjivo doprinijeti njenom daljem razvoju i unapređenju primjene u Crnoj Gori, te, u konačnom, pomoći naporima Crne Gore u procesu evropskih integracija u ovoj važnoj oblasti.

PAM CG