KIC “BUDO TOMOVIĆ” i PAM CG POTPISALI UGOVOR


Direktorica JU Kulturno-informativni centar “Budo Tomović”, Snežana Burzan i direktor NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Vasilije Raičević, danas su potpisali Ugovor o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkih djela sa repertoara PAM CG.

Kako su najavili potpisnici ugovora, saradnja će u narednom periodu biti još intenzivnija i snažnije će doprinositi razvoju i afirmaciji crnogorskog muzičkog stvaralaštva.

KIC je u PAM-u, među autorima, prepoznat kao institucija koja poštuje autorska prava muzičara svih žanrova.

 

Donacija Resursnom centru za djecu i mlade “Podgorica”


U saradnji sa prodavnicom muzičkih instrumenata „Yamaha“, PAM CG je donirao ozvučenje Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica“.
Ova donacija je jedna u nizu društveno korisnih aktivnosti koje PAM CG organizuje širom Crne Gore u saradnji sa brojnim partnerima i institucijama.

 

 

Obavještenje

Radno vrijeme:
Radnim danima od 08h do 16h

Rad sa strankama od 11h do 14h

PAM CG OTVORIO KANCELARIJU U BUDVI

 

Osnovna funkcija kancelarije u Budvi je lakša i djelotvornija  komunikacija sa korisnicima autorskih muzičkih djela. 

Hotelijeri, restorateri, diskoteke, plažni barovi, zanatske radnje, organizatori muzičkih priredbi i koncerata i drugi korisnici u primorskim opštinama, koji u obavljanju djelatnosti koriste repertoar PAM-a CG,  mogu u Budvi da zaključe ugovor sa PAM CG i dobiju neophodna  odobrenja kako bi legalno koristili muziku i plaćali odgovarajuću naknadu. 

Posebnu pažnju kancelarija posvećuje  efikasnijem nadzoru u pogledu izvršavanja obaveza poštovanja autorskih muzičkih imovinskih prava   koja proističu iz Zakona o autorskom i srodnim pravima. 

Razgovori i permanentno edukovanje korisnika doprinosi afirmaciji kolektivnog ostvarivanja autorskih muzičkih prava i zakonitom korišćenju muzike.

Kancelarija se nalazi u Bečićima u poslovnom dijelu hotela “Mediteran”.
Radno vrijeme 08 – 16 časova, tel: 067/503-483