PAM CG – Zajedno i odgovorno 

 PODRŠKA MUZIČKIH AUTORA U BORBI PROTIV KORONA VIRUSA

Poštujući smjernice Vlade Crne Gore i Instituta za javno zdravlje, a imajući u vidu dramatičnu situaciju prouzrokovanu korona virusom, Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG,  kao društveno odgovorna organizacija, donijela je odluku da:

  • Koordinacionom tijelu za zarazne bolesti donira 5.000 € u cilju pomoći zdravstvenom sistemu za nabavku medicinske opreme;
  • Sve turističko ugostiteljske objekte (sa ili bez smještajnih kapaciteta) i zanatske radnje, od 01. marta u cjelosti oslobodi obaveze plaćanja naknada muzičkim autorima, za period od dva mjeseca i dalje u skladu sa naredbama i preporukama Vlade;
  • Elektronskim medijima odloži plaćanje naknade muzičkim autorima tri mjeseca počev od 01. marta.

Ovom i drugim akcijama koje će uslijediti, PAM CG pokazuje solidarnost i razumijevanje, dajući time doprinos ublažavanju posljedica nastalih usljed pojave korona virusa.

 

PAM CG
Izvršni direktor, Vasilije Raičević

Obavještenje

Shodno preporukama Vlade Crne Gore i Instituta za javno zdravlje, a u cilju sprečavanja širenja virusa COVID 19 i zaštite zdravlja zaposlenih i građana, obustavljamo rad sa strankama u poslovnim prostorijama PAM CG od utorka, 17.03.2020. godine do daljnjeg. Molimo naše članove i korisnike da ne posjećuju poslovne prostorije PAM CG u Podgorici i Budvi, a sve potrebne informacije mogu dobiti elektronskim putem.

office@pam.org.me
it@pam.org.me (služba dokumentacije i distribucije)
racunovodstvo@pam.org.me (služba računovodstva)

Pozivamo sve da poštuju preporuke nadležnih organa i tako čuvaju svoje i zdravlje svojih najbližih.

Obavještenje o odlaganju Skupštine

U skladu sa preporukama Vlade Crne Gore i Instituta za javno zdravlje, a u cilju sprječavanja širenja virusa COVID 19 i zaštite zdravlja građana, do daljnjeg se odlaže održavanje Skupštine PAM CG koja je zakazana za 30.03.2020. godine.

Novi datum održavanja Skupštine će se odrediti naknadno u skladu sa preporukama Vlade i Instituta za javno zdravlje što ćemo blagovremeno objaviti na našem sajtu.

 

Predsjednik UO, Dr Srđan Bulatović s.r.                               Izvršni direktor, Vasilije Raičević s.r.

Poziv za skupštinu

Na osnovu člana 23. Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 26.02.2020. godine donio Odluku o sazivanju  Skupštine sa sljedećim