FOND SOLIDARNOSTI ZA MUZIČKE AUTORE

Kako je trenutna situacija prouzrokovana pojavom korona virusa dovela do prestanaka rada ugostiteljskih objekata, otkazivanja velikog broja koncerata, muzičkih festivala i drugih manifestacija na kojima se koristi muzika,  to je direktno uticalo na smanjenje prihoda muzičkih autora i ugrozilo njihove egzistencije.

Da bi  prevazišli trenutnu situaciju, PAM CG je osnovao Fond solidarnosti u iznosu od 10.000 € iz kojeg će biti  isplaćena jednokratna bespovratna pomoć muzičkim autorima.

Zahtjev za finansijsku podršku iz Fonda mogu podnijeti članovi PAM CG koji nemaju redovna mjesečna primanja (ili su zbog trenutne situacije ostali bez istih). Maksimalni iznos pomoći je 300 € po zahtjevu.  Kriterijumi koji će se uzimati u obzir prilikom odlučivanja o visini pomoći koja će biti dodijeljena su: intenzitet ugroženosti, dosadašnja aktivnost autora i značaj tantijema za egzistenciju podnosioca zahtjeva.

Zahtjevi sa obrazloženjem potrebe za finansijsku podršku se šalju  isključivo elektronskim putem do 10. aprila na e-mail: office@pam.org.me, a  po zahtjevima će se odlučiti do 15. aprila

Zahtjevi će biti tretirani kao poslovna tajna.

____________________________________________________________________________

 

Autorski honorari će biti na vrijeme isplaćeni

Stručna služba PAM CG je preduzela određene aktivnosti kako bi i u ovakvim okolnostima profesionalno obavljala poslove, posebno kada je u pitanju obrada podataka za raspodjelu autorskih honorara. Stoga će isplata tantijema za 2019. godinu, biti redovna kao i svake godine.

Poziv RTV korisnicima

Pozivamo RTV emitere u Crnoj  Gori, da u svojim programskim šemama imaju veću zastupljenost domaćih autora muzike kako bi crnogorskim autorima bili isplaćeni veći autorski honorari.

                          

              PAM CG
Izvršni direktor, Vasilije Raičević

PAM CG – Zajedno i odgovorno 

 PODRŠKA MUZIČKIH AUTORA U BORBI PROTIV KORONA VIRUSA

Poštujući smjernice Vlade Crne Gore i Instituta za javno zdravlje, a imajući u vidu dramatičnu situaciju prouzrokovanu korona virusom, Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG,  kao društveno odgovorna organizacija, donijela je odluku da:

  • Koordinacionom tijelu za zarazne bolesti donira 5.000 € u cilju pomoći zdravstvenom sistemu za nabavku medicinske opreme;
  • Sve turističko ugostiteljske objekte (sa ili bez smještajnih kapaciteta) i zanatske radnje, od 01. marta u cjelosti oslobodi obaveze plaćanja naknada muzičkim autorima, za period od dva mjeseca i dalje u skladu sa naredbama i preporukama Vlade;
  • Elektronskim medijima odloži plaćanje naknade muzičkim autorima tri mjeseca počev od 01. marta.

Ovom i drugim akcijama koje će uslijediti, PAM CG pokazuje solidarnost i razumijevanje, dajući time doprinos ublažavanju posljedica nastalih usljed pojave korona virusa.

 

PAM CG
Izvršni direktor, Vasilije Raičević

Obavještenje

Shodno preporukama Vlade Crne Gore i Instituta za javno zdravlje, a u cilju sprečavanja širenja virusa COVID 19 i zaštite zdravlja zaposlenih i građana, obustavljamo rad sa strankama u poslovnim prostorijama PAM CG od utorka, 17.03.2020. godine do daljnjeg. Molimo naše članove i korisnike da ne posjećuju poslovne prostorije PAM CG u Podgorici i Budvi, a sve potrebne informacije mogu dobiti elektronskim putem.

office@pam.org.me
it@pam.org.me (služba dokumentacije i distribucije)
racunovodstvo@pam.org.me (služba računovodstva)

Pozivamo sve da poštuju preporuke nadležnih organa i tako čuvaju svoje i zdravlje svojih najbližih.

PAM CG uskoro otvara predstavništvo za područje sjevera Crne Gore

Osnovna funkcija predstavništva će biti brža, neposredna i efikasna komunikacija sa korisnicima koji posluju u opštinama na sjeveru Crne Gore (Bijelo Polje, Berane, Pljevlja, Žabljak, Rožaje, Mojkovac, Kolašin, Plav, Gusinje, Petnjica). Predstavništvo će doprinijeti većoj kontroli izvršavanja obaveza poštovanja autorskih muzičkih imovinskih prava shodno Zakonu o autorskom i srodnim pravima, a pored toga, korisnici će lakše moći da dobiju sve neophodne informacije i odobrenja u cilju zakonitog korišćenja muzike.