PODRŠKA TURISTIČKOJ PRIVREDI

U cilju pružanja podrške turističkoj privredi, PAM CG je odobrio određene popuste i olakšice za februar, mart, april i maj mjesec 2021. godine, korisnicima koji imaju zaključen ugovor o neisključivom korišćenju repertoara PAM CG i to:
Odobrava se popust u iznosu od 50 % Tarife za sve turističko ugostiteljske objekte (sa ili bez smještajnih kapaciteta) za februar 2021. godine, za dane kada su obavljali djelatnost.

PAM CG je korisnike (turističko ugostiteljske objekte sa ili bez smještajnih kapaciteta), oslobodio obaveze plaćanja za mart mjesec 2021. godine.

Naknada za turističko ugostiteljske objekte bez smještajnih kapaciteta, za april i maj mjesec biće obračunata u skladu sa mjerama Vlade Crne Gore koje su važile za taj period, odnosno naknada će biti obračunata samo po osnovu javnog izvođenja, dok će turističko ugostiteljskim objektima sa smještajnim kapacitetima, za isti period, biti odobren popust od 50%.

Vjerujemo da će navedene mjere biti od koristi turističkoj privredi ali i učiniti da sistem zaštite intelektualne svojine, prije svega autorskih muzičkih djela, bude održiv i na zakonu zasnovan.
Koristimo priliku da pozovemo sve korisnike: TV i radio stanice, turističko – ugostiteljske objekte, prodajne i zanatske objekte, muzičke festivale, kao i druge korisnike autorskih muzičkih djela, da ukoliko to nijesu uradili, zaključe ugovor sa PAM CG kako bi na legalan način koristili muziku i tako izbjegli nepotrebno izlaganje sudskim troškovima.

Obavještenje PAM CG

Poštovani članovi,

Obavještavamo vas da će raspodjela autorskih honorara za 2020. godinu, kasniti zbog naknadne obrade dokumentacije. Kako je prvobitno najavljeno da će raspodjela biti u maju, izvinjavamo se zbog kašnjenja i obavještavamo vas da će isplata biti realizovana najkasnije do kraja prve polovine juna.

Hvala na razumijevanju!

Stručna služba PAM CG

PAM CG donirao klavinovu muzičkoj školi u Ulcinju

Predstavnici PAM-a CG, izvršni direktor Vasilije Raičević i predsjednik Upravnog odbora dr Srđan Bulatović, posjetili su Osnovnu muzičku školu u Ulcinju i tom prilikom uručili klavinovu koju će koristiti učenici i nastavni kadar.

Dječiji osmjeh uljepša dan, a meni kao direktorici ove škole daje dodatnu motivaciju i snagu da nastavim sa daljim radnim angažovanjem, istakla je direktorica škole Fatima Buzuku koja se ujedno i zahvalila PAM-u CG na podršci u stvaranju boljih uslova za učenike ove škole.

Saradnja između PAM-a i Osnovne muzičke škole u Ulcinju, uspostavljena je na inicijativu dugogodišnjeg direktora škole gospodina Jusufa Like koji je predstavnicima PAM-a uručio monografiju škole.

Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koju PAM CG sprovodi u cilju pomoći muzičkim školama i talentovanim učenicima kako bi u boljim uslovima usavršavali svoje muzičko obrazovanje.

REALIZOVAN PROGRAM FINANSIJSKE PODRŠKE MUZIČKIM AUTORIMA

PAM CG je po treći put realizovao program finansijske podrške muzičkim autorima i u tom cilju isplatio iznos od 12.500 €. Zbog velikog broja pristiglih zahtjeva Fond solidarnosti je uvećan sa 10.000 € na 12.500 €.

Podsjetimo, PAM CG je od pojave virusa COVID 19, već dva puta formirao Fond solidarnosti u iznosu od po 10.000 €, kako bi finansijski pomogao svojim članovima koji nemaju redovna mjesečna primanja ili su usljed pandemije ostali bez istih.
Kao što je poznato, nepovoljan privredni ambijent negativno utiče na kreativni sektor, a samim tim na profesionalni angažman muzičkih autora i njihov socijalni status.

Vjerujemo da će programi finansijske podrške i isplata autorskih honorara u maju, biti od velike koristi muzičkim autorima kako bi ostali kreativni i lakše prevazišli posljedice krize izazvane pandemijom.