Obavještenje PAM CG

Poštovani članovi,

Obavještavamo vas da će raspodjela autorskih honorara za 2020. godinu, kasniti zbog naknadne obrade dokumentacije. Kako je prvobitno najavljeno da će raspodjela biti u maju, izvinjavamo se zbog kašnjenja i obavještavamo vas da će isplata biti realizovana najkasnije do kraja prve polovine juna.

Hvala na razumijevanju!

Stručna služba PAM CG

PAM CG donirao klavinovu muzičkoj školi u Ulcinju

Predstavnici PAM-a CG, izvršni direktor Vasilije Raičević i predsjednik Upravnog odbora dr Srđan Bulatović, posjetili su Osnovnu muzičku školu u Ulcinju i tom prilikom uručili klavinovu koju će koristiti učenici i nastavni kadar.

Dječiji osmjeh uljepša dan, a meni kao direktorici ove škole daje dodatnu motivaciju i snagu da nastavim sa daljim radnim angažovanjem, istakla je direktorica škole Fatima Buzuku koja se ujedno i zahvalila PAM-u CG na podršci u stvaranju boljih uslova za učenike ove škole.

Saradnja između PAM-a i Osnovne muzičke škole u Ulcinju, uspostavljena je na inicijativu dugogodišnjeg direktora škole gospodina Jusufa Like koji je predstavnicima PAM-a uručio monografiju škole.

Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koju PAM CG sprovodi u cilju pomoći muzičkim školama i talentovanim učenicima kako bi u boljim uslovima usavršavali svoje muzičko obrazovanje.

REALIZOVAN PROGRAM FINANSIJSKE PODRŠKE MUZIČKIM AUTORIMA

PAM CG je po treći put realizovao program finansijske podrške muzičkim autorima i u tom cilju isplatio iznos od 12.500 €. Zbog velikog broja pristiglih zahtjeva Fond solidarnosti je uvećan sa 10.000 € na 12.500 €.

Podsjetimo, PAM CG je od pojave virusa COVID 19, već dva puta formirao Fond solidarnosti u iznosu od po 10.000 €, kako bi finansijski pomogao svojim članovima koji nemaju redovna mjesečna primanja ili su usljed pandemije ostali bez istih.
Kao što je poznato, nepovoljan privredni ambijent negativno utiče na kreativni sektor, a samim tim na profesionalni angažman muzičkih autora i njihov socijalni status.

Vjerujemo da će programi finansijske podrške i isplata autorskih honorara u maju, biti od velike koristi muzičkim autorima kako bi ostali kreativni i lakše prevazišli posljedice krize izazvane pandemijom.

FOND SOLIDARNOSTI ZA MUZIČKE AUTORE

Kao što je poznato, trenutna epidemiološka situacija ostavlja negativne posljedice na status muzičkih autora kojima su zbog prestanka rada ugostiteljskih objekata, otkazivanja koncerata, muzičkih festivala i drugih manifesticija na kojima se koristi muzika značajno smanjeni prihodi.

Kako bi doprinio lakšem pravazilaženju trenutnih okolnosti PAM CG je po treći put od pojave virusa COVID-19 u Crnoj Gori osnovao Fond solidarnosti u iznosu od 10.000 € iz kojeg će biti isplaćena jednokratna bespovratna pomoć autorima muzike.

Zahtjev mogu podnijeti članovi PAM CG koji nemaju redovna mjesečna primanja (ili su zbog trenutne situacije ostali bez istih). Maksimalni iznos pomoći je 300 € po zahtjevu.  Kriterijumi koji će se uzimati u obzir prilikom odlučivanja o visini pomoći koja će biti dodijeljena su: intenzitet ugroženosti i dosadašnja aktivnost autora.

Zahtjevi sa obrazloženjem potrebe za finansijsku podršku se šalju  isključivo elektronskim putem do 02. aprila na e-mail: office@pam.org.me, a  po zahtjevima će se odlučiti najkasnije do 07.04.2021. godine.

Zahtjevi će biti tretirani kao poslovna tajna.

PAM CG će u narednim mjesecima, ukoliko se stanje ne poboljša, preduzeti iste ili slične aktivnosti kako bi kao društveno odgovorna organizacija pomogao muzičkim autorima da ostanu kreativni i u ovim vanrednim okolnostima.

Autorski honorari će biti ranije isplaćeni

Stručna služba PAM CG preduzela je određene aktivnosti na poslovima obrade podataka za raspodjelu autorskih honorara kako bi isti ove godine bili isplaćeni ranije.  Stoga će se isplata tantijema za 2020. godinu realizovati u maju, što će svakako uticati na ublažavanje posljedica trenutne krize.

 

Poziv RTV emiterima

Po ugledu na sva autorska društva iz regiona i šire i mi pozivamo RTV emitere u Crnoj  Gori, da u svojim programskim šemama imaju veću zastupljenost domaćih autora muzike kako bi crnogorskim autorima bili isplaćeni veći autorski honorari.