PAM CG – Počela isplata autorskih honorara od YouTube-a

Nakon što je zaključio ugovor sa YouTube, PAM CG je prvi put muzičkim autorima/nosiocima prava isplatio i honorare od YouTube-a. Autorima i nosiocima prava PAM CG će isplaćivati autorsku naknadu koja im pripada po osnovu autorskih prava na muzičkim djelima koja ostvare prihod od reklama prikazanih prije ili u toku video sadržaja.

Stoga će naši autori/nosioci prava ubuduće ostvarivati dodatni prihod od korišćenja njihovih djela u audiovizuelnim i muzičkim video sadržajima na YouTube servisu.

Za naplative muzičke sadržaje u periodu od 01.04.2019. do 31.03.2020. godine isplaćen je prvi dio. Konačan obračun, nakon usaglašavanja sa YouTube-om biće dostavljen nakon 18 mjeseci u kom periodu se može izvršiti reobračun za sve video spotove koji se eventualno nisu našli u izveštajima.

Ukoliko neko djelo nije obračunato, potrebno je da nam autori/nosioci prava pošalju link sa YouTube-a na e-mail: it@pam.org.me, i ukoliko je sadržaj naplativ biće naknadno izvršen obračun.

Specifičnost YouTube platforme jeste da posluje kao “user generated content” servis odnosno nije servis u smislu digitalne prodavnice kao Spotify ili Deezer.

Da bi YouTube izvršio obračun i isplatu, potrebno je izvršiti klasifikaciju samog videa u muzički ili nemuzički, odnosno, vlasnik kanala treba da postavi sadržaj kao muzički. Ukoliko je sadržaj postavljen kao nemuzički YouTube ga neće obračunati. U tom slučaju, sadržaj može biti uklonjen ili konvertovan na muzički nakon čega bi počeo da teče rok obračuna naknade.

S toga, pozivamo autore/nosioce prava, koji su ujedno i vlasnici snimka, da svoje snimke klasifikuju kao muzičke (Music Video, Art track…) za koje vezuju Sound recording asset jer će tek nakon toga sadržaji biti naplativi od strane autorskih kolektivnih organizacija. Pored ispravne klasifikacije predlažemo i podešavanje pravila za video sadržaje koje su postavili drugi korisnici YouTube (cover verzije), kako bi cjelokupna naplata bila ostvarena.

Za sve potrebne informacije u vezi isplate honorara sa YouTube servisa autori/nosioci prava se mogu informisati isključivo putem emaila: it@pam.org.me.

PAM CG

 

FOND SOLIDARNOSTI ZA MUZIČKE AUTORE

Kako bi muzičkim autorima pomogao da u ovim vanrednim okolnostima ostanu kreativni i lakše prevaziđu nastale posljedice, PAM CG je kao društveno odgovorna organizacija po drugi put ove godine osnovao Fond solidarnosti u iznosu od 10.000 € iz kojeg će biti isplaćena jednokratna bespovratna pomoć.

Zahtjev mogu podnijeti članovi PAM CG koji nemaju redovna mjesečna primanja (ili su zbog trenutne situacije ostali bez istih). Maksimalni iznos pomoći je 300 € po zahtjevu.  Kriterijumi koji će se uzimati u obzir prilikom odlučivanja o visini pomoći koja će biti dodijeljena su: intezitet ugroženosti i dosadašnja aktivnost autora.

Zahtjevi sa obrazloženjem potrebe za finansijsku podršku se šalju  isključivo elektronskim putem do 05. decembra na e-mail: office@pam.org.me, a  po zahtjevima će se odlučiti najkasnije do 10.12.2020. godine.

Zahtjevi će biti tretirani kao poslovna tajna.

Ovo predstavlja nastavak PAM-ovih kontinuiranih aktivnosti u cilju podrške svojim članovima.

Autorske naknade u 2020. godini globalno će pasti do 3,5 milijarde eura


Autorski prihodi od prodaje licenci za korišćenje muzičkih, audiovizualnih, dramskih i književnih djela te djela vizuelnih umjetnosti u svijetu će vjerovatno ove godine pasti za ogromnih 35 posto. Prema najnovijem Izvještaju o globalnim prihodima koji je objavio CISAC (Međunarodna konfederacija društava autora i kompozitora), riječ je o 3,5 milijarde eura izgubljenog prihoda za kreativce, zasnovanog na autorskim pravima.

 

U Izvještaju su prikazani podaci o prikupljenim honorarima u cijelom svijetu za 2019. godinu. Prihodi od prodaje licenci u prošloj godini porasli su za 7,4% u odnosu na 2018. godinu i prvi put su u istoriji dostigli ukupan globalni prihod od 10 milijardi eura. U muzičkom sektoru ti prihodi su u 2019. godini porasli za 8,4% u odnosu na druge autorske repertoare (film, književnost itd.).

Međutim, zbog pandemije korona virusa u ovoj godini, procjenjuje se da će gubici izbrisati petogodišnji uzastopni rast u muzici kao i u ostalim repertoarima.

• Najveći dio ukupnih globalnih autorskih prihoda čine prihodi od autororskih muzičkih djela. Procjenjuje se da će ti prihodi u 2020. godini pasti između 20 % i 35% odnosno, između 1,8 i 3,1 milijarde eura. Autorski honorari od koncerata i drugih javnih nastupa, snosili su najveći teret pandemije pa se u tom segmentu u 2020. godini, predviđa pad za 60-80 posto u odnosu na prethodnu godinu. Očekuje se da će se posljedice pandemije odraziti daleko i u 2021. godini, pa čak i nakon nje. U svim repertoarima, prodaja licenci će u 2021. godini biti ispod nivoa iz 2019. godine. Mnogi korisnici muzike će prestati sa radom dok će se drugi i dalje suočavati s poteškoćama u plaćanju svojih finansijskih obaveza.

Izvještaj pod naslovom “COVID-19: Kriza, otpornost, oporavak” pokazuje kako na autore utiče pandemija i analizira trajne efekte na njihov prihod sve do 2021. godine. Izvještaj takođe naglašava otpornost stvaralaca kao i potrebu za daljim mjerama podrške vlada širom svijeta kulturnom i kreativnom sektoru.

Predsjednik CISAC-a, Björn Ulvaeus u uvodu izvještaja ističe: “Danas je neizvjesna budućnosti kreativaca još strašnija nego u trenutku pojave pandemije. Milioni autora gube sredstva za život. Bili smo prva industrija na koju je COVID-19 uticao, a bićemo poslednji za koje će se ispuniti uslovi za povratak u uobičajno poslovanje”.
Kreatici i autori su inovativni, preduzimljivi i izdržljivi, ali da bismo našli dugoročno rješenje iz ove krize, moramo se okrenuti vladama. Ne samo radi hitnih finansijskih fondova, koliko god oni dobrodošli. Kreatori politika se takodje moraju pozabaviti problemima koji se nalaze pred njima: veliki nedostaci zbog kojih autorima već godinama nije omogućena poštena tržišna utakmica. Nije samo COVID-19 uzrok tome, ali je zasigurno pogoršao ionako tešku situaciju. Sada je vrijeme da vlade širom svijeta pokažu da ozbiljno shvataju kulturne i kreativne industrije. Vrijeme je da se probude i djeluju“.

Sumirajući izvještaj, glavni direktor CISAC-a Gadi Oron je naveo: „Gledajući unaprijed, ovaj izvještaj odražava izvanrednu otpornost u našem sektoru, ali još ne i oporavak. Situacija će se za autore još pogoršati, prije nego li se popravi na bolje jer će gubitak od prodaji licenci u 2020. godini rezultirati smanjenom distribucijom honorara u 2021. godini. U ovoj krizi, društva u članstvu CISAC-a pružala su podršku svojim autorima svim raspoloživim sredstvima. Stoga bih rekao da ova kriza s jedne strane razotkriva duboku krhkost sistema kolektivnog ostvarivanja prava ali istovremeno pokazuje njegovu vitalnu važnost za autore“.

Kada je u pitanju Crna Gora, izvršni direktor PAM-a CG Vasilije Raičević je komentarisao trenutnu situaciju i istakao da su prethodna godina i početak ove godine, označili veliki rast prihoda po osnovu autorskih prava. Međutim, svjedoci smo da će trenutna kriza značajno uticati na takav trend. Ukupna naplata autorskih prava u Crnoj Gori biće od 20 do 30 posto manja u odnosu na prošlu godinu, a pad prihoda će posebno biti izražen po osnovu javnog izvođenja autorskih muzičkih djela.

Kako u cijelom svijetu pa tako i kod nas, muzički autori su u veoma nezavidnom položaju. Pandemija je značajno oslabila profesionalni angažman muzičkih autora, a samim tim i njihov socijalni status.

PAM CG je potpuno posvećen svojim članovima. Preduzeli smo konkretne aktivnosti kako bi u ovim vanrednim okolnostima do kraja godine uspjeli da ublažimo veliki pad prihoda. Pored toga, ulažemo dodatne napore kod obrade podataka kako bi honorari za 2020. godinu autorima bili isplaćeni na proljeće. To će svakako ublažiti posljedice trenutne krize kod muzičkih autora koje su nastale zbog zatvaranja ugostiteljskih objekata i otkazivanja velikog broja kulturnih i muzičkih manifestacija na kojima se koristi muzika.

Vjerujem da Vlada Crne Gore razumije finansijske probleme kreativnog sektora i da će pokazati spremnost da pomogne u saniranju posljedica kroz još jedan set hitnih mjera za sektor kulture i dati podršku kreativnim stvaraocima, među kojima su svakako i muzički autori.

Po ugledu na sva autorska društva iz regiona i šire i mi apelujemo na rtv emitere da više emituju domaće autore. Finansijske posljedice trenutne krize biće dugoročne i sigurno će značajno uticati na raspodjelu tantijema koja će biti sljedeće godine. Stoga očekujemo da RTV emiteri uvaže naš apel i nađu interes da u programskim sadržajima, u skladu sa svojim mogućnostima, fokusiraju pažnju na muzičko stvaralaštvo crnogorskih autora raznih žanrova. Naši muzički stvaraoci ne zaostaju za kolegama iz inostranstva.

PAM CG će do kraja godine formirati još jedan Fond solidarnosti u cilju pomoći muzičkim autorima, kako bi u ovim vanrednim okolnostima ostali kreativni i lakše prevazišli posljedice trenutne krize.

Aktuelna kriza prouzrokovana koronavirusom predstavlja veliku globalnu prijetnju za sve nas ali vjerujem da ćemo iz svega izaći sa više razumijevanja, zajedništva i podrške jednih drugima.

50% POPUSTA ZA LEGALNE KORISNIKE ZA OKTOBAR, NOVEMBAR I DECEMBAR 2020

Svim turističko ugostiteljskim objektima (sa ili bez smještajnih kapaciteta) koji imaju zaključen ugovor o neisključivom korišćenju repertoara PAM CG, odobrava se popust u iznosu od 50% za mjesece oktobar,  novembar i decembar. Za period u kojem zbog mjera NKT nisu obavljali djelatnost, turističko ugostiteljski objekti nemaju obavezu plaćanja.

Podsjetimo da je u cilju ublažavanja negativnih posljedica za turističku privredu prouzrokovanih virusom COVID 19, PAM CG sve turističko ugostiteljske objekte (sa ili bez smještajnih kapaciteta), od 01. marta do 31. maja u cjelosti oslobodio obaveze plaćanja naknada muzičkim autorima dok je za mjesece jun, jul, avgust i septembar ove godine odobren dodatni popust od 30%.

Pozivamo sve turističko ugostiteljske objekte (sa ili bez smještajnih kapaciteta), da zaključe ugovor o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkih djela sa repertoara PAM CG i ostvare benefite predviđene navedenim stimulativnim mjerama.

Navedene mjere, u uslovima pandemije, biće od koristi turističkoj privredi ali i učiniti da sistem zaštite intelektualne svojine, prije svega  autorskih muzičkih djela, bude održiv i na zakonu zasnovan.