Poslovni rezultati ostvareni u 2019


Dobri poslovni rezultati ostvareni u 2019. godini, predstavljaju kontinuirani rast poštovanja autorskih muzičkih prava koje se ogleda u sve većem legalnom korišćenju muzike.
Korisnici autorskih muzičkih djela sve više prepoznaju i finansijske benefite, jer zaključenjem samo jednog ugovora sa PAM-om CG, obezbjeđuju legalno korišćenje čitavog svjetskog repertoara, a uz to ostvaruju određene popuste i izbjegavaju sudske postupke.

Obavještenje

Sva naša pažnja usmjerena je na to kako bi autorski honorari ostvareni u 2019. godini bili isplaćeni na vrijeme. Uprkos otežanim uslovima rada, prethodnih mjeseci redovno smo obrađivali podatke za raspodjelu tantijema. Vjerujemo da će naredna raspodjela doprinijeti lakšem prevazilaženju perioda bez muzičkih nastupa i u opšte korišćenja muzike.

PAM CG