Poziv na edukativnu radionicu

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG,  Organizuje edukativnu radionicu, pod nazivom “Muzička industrija i razvoj autorske muzičke scene u Crnoj Gori”, u cilju realizacije projekata: „Muzika za sve! – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori“.

Projekat se realizuje u okviru programa: „Organizacije civilnog društva u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u saradnji sa partnerima i saradnicima. Projekat finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Prisutni će biti u prilici da čuju nešto više o muzičkoj industriji, muzičkim autorskim pravima na digitalnim servisima, zaštiti imovinskih prava autora u sudskim postupcima, razvoju muzičke scene u Crnoj Gori kao i značaju medija za afirmaciju domaćeg autorskog muzičkog stvaralaštva.

Edukativna radionica će se održati  23. juna u Multimedijalnoj sali PAM-a CG, ul  Dr Vukašina Markovića br. 112  sa početkom u 10 časova.

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo sve zainteresovane članove da potvrde svoje prisustvo na e-mail adresu anja.zagorac@pam.org.me

 

Poziv korisnicima

Pozivamo korisnike autorskih muzičkih djela (TV i radio emitere, turističko – ugostiteljske objekte, prodajne i zanatske objekte, muzičke festivale i dr.) da, shodno obavezi iz Zakona o autorskom i srodnim pravima, od Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG pribave potrebno ovlašćenje za korišćenje tih djela, kako bi legalno koristili muziku i izbjegli povredu autorskih muzičkih prava, kao i nepotrebno izlaganje sudskim troškovima. Ovlašćenje se izdaje na osnovu podnesenog Zahtjeva za izdavanje ovlašćenja za korišćenje autorskih muzičkih djela koji podnose korisnici, a koji se može preuzeti na sajtu PAM-a CG www.pam.org.me (Korisnici – Ovlašćenja za korišćenje repertoara PAM CG – izabrati odgovarajući zahtjev u zavisnosti od mjesta i načina korišćenja autorskih muzičkih djela).

Popunjen, potpisan i ovjeren Zahtjev se može dostaviti putem redovne pošte na adresu: PAM CG, ul. Dr Vukašina Markovića br 110/112, Podgorica ili na e-mail korisnici@pam.org.me

Korisnici mogu preuzeti Ovlašćenje u poslovnim prostorijama PAM-a CG, na gore navedenoj adresi, svakog radnog dana od 11-14 časova.

Izdavanje navedenog ovlašćenja predviđeno je članom 165 Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. list CG“, br.37/11, 53/16 i 145/21) kojim je, u stavu 8 ovog člana, propisano da korisnik ne smije da koristi predmet zaštite bez izdatog ovlašćenja.

Korisnici kojima je izdato ovlašćenje za korišćenje autorskih muzičkih djela imaju status legalnih korisnika tih djela.

Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti nadležnoj službi PAM-a CG na broj tel. 020/291-035 ili putem e-maila: korisnici@pam.org.me

Donacija PAM-a CG

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG i Centar za kulturu Rožaje donirali su Muzičkoj školi u Bijelom Polju električni klavir za potrebe područnog odjeljenja te ustanove u Rožajama. Time je nastavljena dobra praksa PAM-a CG u cilju pomoći podrške muzičkim školama kako bi učenici lakše i bolje usavršavali svoje znanje, a ujedno školama obezbijedili bolje uslove za rad.

Donaciju je ispred Organizacije uručio poznati muzički autor i interpretator Mihailo Radonjić. “Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da ispred PAM-a CG uručim vrijedan poklon područnom odjeljenju bjelopoljske muzičke škole. Za PAM je vrlo važno da podstiče mlade autore i pomaže talentovanoj djeci. Vjerujemo da će neko od učenika ove škole postati jednog dana istaknuti autor i član PAM-a, naveo je Radonjić.”

Direktorka škole Julka Vukićević zahvalila se PAM-u CG na donaciji i istakla da će klavinova unaprijediti proces nastave i dodatno afirmisati ovo područno odjeljenje.

Direktor Centra za kulturu u Rožajama Sulejman Kujević zahvalio je PAM-u CG na donaciji i logističkoj podršci koju je PAM davao od početka rada ove područne ustanove koju sada pohađa preko 70 učenika što je veliki uspjeh za ovaj grad. Pored toga g-din Kujević je istakao da vjeruje da će iz Rožaja uskoro ponići novi muzički autori.

Poziv za sjednicu Opšte skupštine članova

Na osnovu člana 22 Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 08.06.2022. godine, donio Odluku o sazivanju Opšte skupštine članova, sa sljedećim