Obavještenje za korisnike

 

PAM CG će od 01.01.2024. godine, u cilju ekonomičnijeg i efikasnijeg poslovanja, korisnicima ispostavljati fakture elektronskim putem na njihovu e-mail adresu.

Senad Gačević – 40 godina stvaralaštva

Proslavljamo značajan jubilej istaknutog kompozitora Senada Gačevića koncertom Crnogorskog simfonijskog orkestra “SENAD GAČEVIĆ – 40 godina stvaralaštva”, koji će se održati u petak, 1. decembra u Velikoj sali Muzičkog centra Crne Gore, sa početkom u 20 sati, pod dirigentskom upravom maestra Daria Vučića.

Na programu će se naći kompozicije: Tevba, Re – mi – niscencije, I Simfonija, Miladinovo kolo i Alaturka.
Čak tri djela će biti premijerno izvedena.

Ulaz je slobodan.
Dobro došli!

CISAC/BIEM Seminar u Budimpešti

U Budimpešti je uz učešće oko 70 predstavnika iz preko 25 kolektivnih organizacija, održan dvodnevni godišnji seminar CISAC-a na temu: “Primjena Obavezujuće rezolucije (CISAC/BIEM Binding Resolutions Training)”.
U ime CISAC-a govorio je Mitko Chatalbashev, regionalni direktor za Evropu.

Na seminaru su apostrofirane aktuelne teme koje se odnose na dokumentaciju i raspodjelu autorskih naknada.
Predavači na seminaru su bili Declan Ruden, Sylvain Piat, Peter Tóth (Artisjus).
Direktor Sektora za dokumentaciju i raspodjelu u SOKOJ-u, Srećko Barbarić izlagao je o Projektu regionalne baze muzičkih djela.

Seminaru je prisustvovao Boris Giljanović, savjetnik za dokumentaciju i distribuciju u PAM-u CG.