JOŠ JEDNA USPJEŠNA GODINA JE ZA NAMA

Vođen potrebom da osnaži potencijal muzičkog stvaralaštva PAM CG je i u ovoj godini kroz Fond za kulturne i socijalne namjene i podsticanje kulturne raznolikosti, pružio snažan podsticaj muzičkim autorima.

U tom cilju, uspješno smo sproveli aktivnosti kroz program “Create together” koje su za cilj imale podršku autorima muzike kroz sufinansiranje njihovih projekata. Sa druge strane pružili smo podršku našim članovima preko “Fonda solidarnosti” koji je pomogao autorima muzike da ostanu kreativni u vrijeme pandemije.

PAM CG će i u narednim godinama nastaviti da stimuliše, unapređuje i promoviše muzičko stvaralaštvo domaćih autora svih žanrova.

STVARAJMO MUZIKU ZAJEDNO!

Poziv za skupštinu

Na osnovu člana 23. Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 30.11.2021. godine, donio Odluku o sazivanju sjednice Skupštine sa sljedećim

ODRŽAN SASTANAK KOLEKTIVNIH AUTORSKIH MUZIČKIH ORGANIZACIJA PAM CG, SAZAS (SL) , HDS ZAMP (HR), SOKOJ (SR) I ZAMP (SM)

U organizaciji PAM-a, CG u Tivtu je 23.11.2021. godine održan Regionalni sastanak kolektivnih organizacija za zaštitu prava autora muzike. Sastanku su, pored  predstavnika domaćina PAM-a CG,  prisustvovali predstavnici HDS ZAMP-a iz R. Hrvatske, SAZAS-a iz R. Slovenije, SOKOJ-a iz R. Srbije i ZAMP-a iz R. Sjeverne Makedonije. Predstavnici  AMUS-a iz Bosne i Hercegovine nijesu prisustvovali ovom sastanku iz opravdanih razloga.

Sastanku je ispred PAM-a CG, pored ostalih, prisustvovao izvršni direktor g-din Vasilije Raičević.

Na sastanku su predstavljene  aktivnosti kolektivnih organizacija sa posebnim akcentom na uticaj aktuelne pandemije COVID19 na njihov rad, ostvarivanje i zaštitu prava autora muzike i mjere koje su kolektivne organizacije preduzele i dalje preduzimaju u cilju prevazilaženja izazova pandemije, a posebno sanacije njenih negativnih posljedica. Konstatovano je da su sve kolektivne organizacije primijenile adekvatne modele borbe sa negativnim posljedicama pandemije pružanjem pomoći autorima muzike preko fondova solidarnosti i na drugi odgovarajući način i uvođenjem raznih stimulativnih mjera za korisnike autorskih muzičkih djela.