U TIVTU ODRŽAN SEMINAR NA TEMU “INTELEKTUALNA SVOJINA – AUTORSKO I SRODNA PRAVA”

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu (COSDT), u saradnji sa Organizacijom za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, organizovao je seminar na temu „Intelektualna svojina – autorsko i srodna prava“.

U uvodnom dijelu seminara učesnike su,  ispred organizatora, pozdravili gđa Ljiljana Lakić, predsjednica Upravnog odbora Centra i gdin Srđan Bulatović, predsjednik Nadzornog odbora PAM-a CG. Predavač na seminaru prof. dr Slobodan Marković, govorio je o svrsi i strukturi autorskog i srodnih prava, pitanju stvarne i procesne legitimacije u parnici zbog povrede prava, povredi prava, prometu imovinskih prava i kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava. Predavanje na seminaru su imale i Danijela Vukčević, sutkinja Apelacionog suda Crne Gore i Dijana Raičković, sutkinja Privrednog suda Crne Gore, koje su predstavile aktuelnu sudsku praksu o autorskom i srodnim pravima.

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i PAM CG će u narednom periodu nastaviti sa organizovanjem ovakvih i sličnih događaja na temu intelektualne svojine, koji će nesumnjivo doprinijeti njenom daljem razvoju i unapređenju primjene u Crnoj Gori, te, u konačnom, pomoći naporima Crne Gore u procesu evropskih integracija u ovoj važnoj oblasti.

PAM CG

Evropski odbor CISAC-a održao godišnju konferenciju

Evropski odbor CISAC-a, održao je virtuelnu godišnju konferenciju na kojoj je učestvovalo više od 100 predstavnika različitih evropskih društava. Konferenciju je otvorio generalni direktor CISAC-a Gadi Oron, koji je predstavio aktuelne aktivnosti u vezi situacije u Ukrajini, kao i ostale prioritete u radu CISAC-a. Na agendi su takođe bile teme koje su sve više u fokusu savremenih tehnologija. Između ostalog, gostujući panelista Will Page je održao prezentaciju o „novoj ekonomiji streaming-a“, dok je predstavnica Tik Tok-a, Ella Kirby, govorila o tzv. „Tik Tok efektu“. Na kraju sastanka izabran je novi predsjedavajući i savjetodavni odbor. Izraženo je očekivanje da će se sljedeći godišnji sastanak održati uživo, bez ograničenja izazvanih pandemijom COVID-19.

PAM CG nastavlja sa aktivnim učešćem u radu CISAC-ovih odbora i razvojem saradnje sa sestrinskim organizacijama. U tom smislu vrijedi napomenuti da je prema rezultatima CISAC-ovog Globalnog izvještaja za 2021. godinu, kada je u pitanju poštovanje autorskih prava u odnosu na BDP, PAM CG rangiran na izuzetno visokom 10. mjestu.

Na virtuelnom sastanku je uzela učešće saradnica PAM-a CG za međunarodne odnose, Anja Zagorac.

Muzika za sve! – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG i Centar za građansko obrazovanje (CGO) potpisali su ugovor o finansiranju projekta „Muzika za sve! – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori“.

Projekat je time postao dio šireg EU programa za podršku civilnom sektoru u Crnoj Gori pod nazivom „M’BASE: OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika“ koji sprovodi CGO u saradnji sa brojnim partnerima i saradnicima. Raduje nas što je na konkursu koji je bio izuzetno kompetitivan, tema zaštite intelektualne svojine prepoznata kao jedna od prioritetnih oblasti za dobijanje finansijske podrške i da je PAM CG ovim putem dobio priznanje kao relevantan partner kada je riječ o EU integracijama iz pregovaračkog poglavlja 7
– pravo intelektualne svojine. Projektom će biti obuhvaćena promocija stvaralaštva crnogorskih muzičkih autora, kao i značaj zaštite i poštovanja autorskih prava.

Cijelokupni projekat „M’BASE“ finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU CENTRA ZA OBUKU U SUDSTVU I DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU I NVO ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU PRAVA AUTORA MUZIKE CRNE GORE – PAM CG

U prostorijama Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, g-đa Ljiljana Lakić, predsjednica Upravnog odbora Centra i g-din Vasilije Raičević, izvršni direktor PAM-a CG, potpisali su Memorandum o saradnji između Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG.

Potpisivanje Memoranduma je rezultat prepoznavanja činjenice da kulturni razvoj zajednice u mnogome zavisi od razvoja autorskog i srodnih prava, koji je uslovljen njihovom efikasnom zaštititom, te da je za pravilno razumijevanje, primjenu i, s tim u vezi, zaštitu autorskog i srodnih prava neophodno da sudije i tužioci raspolažu odgovarajućim specijalističkim znanjima iz navedenih oblasti koja se stiču, održavaju i unapređuju putem obuka, naročito iz oblasti autorskih prava muzike i uloge i značaja kolektivne organizacije za zaštitu prava autora muzike.

Saradnja Centra i PAM-a komplementarna je sa obavezama Crne Gore na polju pristupanja Evropskoj uniji, jer je, pored usklađivanja crnogorskog zakonodavstva iz oblasti intelektualne svojine sa pravnom tekovinom Evropske unije, u njegovoj praktičnoj primjeni neophodno obezbijediti poštovanje najbolje prakse razvijenih zemalja EU.

Na ovaj način PAM CG nastavlja da daje aktivan doprinos ispunjavanju kriterijuma za pristupanje Crne Gore EU.