Novi članovi PAM CG

 

U proteklih godinu dana zaštitu svojih autorskih imovinskih prava PAM-u CG je povjerilo 55 novih autora. U istom periodu prijavljeno je 465 novih kompozicija domaćih autora.

Pozivamo autore da se direktno uključe u rad PAM-a CG.

Svaki savjet, kritika ili sugestija biće od koristi svim autorima u Crnoj Gori.

PODRŠKA TURISTIČKOJ PRIVREDI

U cilju ublažavanja negativnih posljedica za turističku privredu prouzrokovanih virusom COVID 19, PAM CG je  sve turističko ugostiteljske objekte (sa ili bez smještajnih kapaciteta), od 01. marta do 31. maja u cjelosti oslobodio obaveze plaćanja naknada muzičkim autorima.

Pored navedenog, PAM CG odobrava i dodatni popust od 30 % za mjesece jun, jul, avgust i septembar 2020. godine.

Navedeni popust se odnosi samo na korisnike koji legalno koriste muziku, odnosno koji imaju zaključen ugovor o neisključivom korišćenju repertoara PAM CG.

Pozivamo sve turističko ugostiteljske objekte (sa ili bez smještajnih kapaciteta), da zaključe ugovor o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkih djela sa repertoara PAM CG i ostvare benefite predviđene navedenim stimulativnim mjerama.

PAM CG

Poslovni rezultati ostvareni u 2019


Dobri poslovni rezultati ostvareni u 2019. godini, predstavljaju kontinuirani rast poštovanja autorskih muzičkih prava koje se ogleda u sve većem legalnom korišćenju muzike.
Korisnici autorskih muzičkih djela sve više prepoznaju i finansijske benefite, jer zaključenjem samo jednog ugovora sa PAM-om CG, obezbjeđuju legalno korišćenje čitavog svjetskog repertoara, a uz to ostvaruju određene popuste i izbjegavaju sudske postupke.

Obavještenje

Sva naša pažnja usmjerena je na to kako bi autorski honorari ostvareni u 2019. godini bili isplaćeni na vrijeme. Uprkos otežanim uslovima rada, prethodnih mjeseci redovno smo obrađivali podatke za raspodjelu tantijema. Vjerujemo da će naredna raspodjela doprinijeti lakšem prevazilaženju perioda bez muzičkih nastupa i u opšte korišćenja muzike.

PAM CG