FOND SOLIDARNOSTI ZA MUZIČKE AUTORE

Kao što je poznato, trenutna epidemiološka situacija ostavlja negativne posljedice na status muzičkih autora kojima su zbog prestanka rada ugostiteljskih objekata, otkazivanja koncerata, muzičkih festivala i drugih manifesticija na kojima se koristi muzika značajno smanjeni prihodi.

Kako bi doprinio lakšem pravazilaženju trenutnih okolnosti PAM CG je po treći put od pojave virusa COVID-19 u Crnoj Gori osnovao Fond solidarnosti u iznosu od 10.000 € iz kojeg će biti isplaćena jednokratna bespovratna pomoć autorima muzike.

Zahtjev mogu podnijeti članovi PAM CG koji nemaju redovna mjesečna primanja (ili su zbog trenutne situacije ostali bez istih). Maksimalni iznos pomoći je 300 € po zahtjevu.  Kriterijumi koji će se uzimati u obzir prilikom odlučivanja o visini pomoći koja će biti dodijeljena su: intenzitet ugroženosti i dosadašnja aktivnost autora.

Zahtjevi sa obrazloženjem potrebe za finansijsku podršku se šalju  isključivo elektronskim putem do 02. aprila na e-mail: office@pam.org.me, a  po zahtjevima će se odlučiti najkasnije do 07.04.2021. godine.

Zahtjevi će biti tretirani kao poslovna tajna.

PAM CG će u narednim mjesecima, ukoliko se stanje ne poboljša, preduzeti iste ili slične aktivnosti kako bi kao društveno odgovorna organizacija pomogao muzičkim autorima da ostanu kreativni i u ovim vanrednim okolnostima.

Autorski honorari će biti ranije isplaćeni

Stručna služba PAM CG preduzela je određene aktivnosti na poslovima obrade podataka za raspodjelu autorskih honorara kako bi isti ove godine bili isplaćeni ranije.  Stoga će se isplata tantijema za 2020. godinu realizovati u maju, što će svakako uticati na ublažavanje posljedica trenutne krize.

 

Poziv RTV emiterima

Po ugledu na sva autorska društva iz regiona i šire i mi pozivamo RTV emitere u Crnoj  Gori, da u svojim programskim šemama imaju veću zastupljenost domaćih autora muzike kako bi crnogorskim autorima bili isplaćeni veći autorski honorari.

 

50% i 20% POPUSTA ZA LEGALNE KORISNIKE ZA JANUAR 2021.

Kako bi ublažio negativne posljedice za turističku privredu prouzrokovane virusom COVID 19, PAM CG je za januar 2021. godine odobrio popust korisnicima koji imaju zaključen ugovor o neisključivom korišćenju repertoara PAM CG i to:
– 50% svim turističko ugostiteljskim objektima sa smještajnim kapacitetima;
– 20% svim turističko ugostiteljskim objektima bez smještajnih kapaciteta.

Zahvaljujemo se svim korisnicima (turističko ugostiteljskim objektima sa ili bez smještajnih kapaciteta) koji su u prethodnom periodu zaključili ugovor sa PAM CG i na taj način pored ostvarenih benefita koje je Organizacija omogućila legalnim korisnicima, doprinijeli poboljšanju sistema zaštite autorskih muzičkih prava.

PAM CG – Počela isplata autorskih honorara od YouTube-a

Nakon što je zaključio ugovor sa YouTube, PAM CG je prvi put muzičkim autorima/nosiocima prava isplatio i honorare od YouTube-a. Autorima i nosiocima prava PAM CG će isplaćivati autorsku naknadu koja im pripada po osnovu autorskih prava na muzičkim djelima koja ostvare prihod od reklama prikazanih prije ili u toku video sadržaja.

Stoga će naši autori/nosioci prava ubuduće ostvarivati dodatni prihod od korišćenja njihovih djela u audiovizuelnim i muzičkim video sadržajima na YouTube servisu.

Za naplative muzičke sadržaje u periodu od 01.04.2019. do 31.03.2020. godine isplaćen je prvi dio. Konačan obračun, nakon usaglašavanja sa YouTube-om biće dostavljen nakon 18 mjeseci u kom periodu se može izvršiti reobračun za sve video spotove koji se eventualno nisu našli u izveštajima.

Ukoliko neko djelo nije obračunato, potrebno je da nam autori/nosioci prava pošalju link sa YouTube-a na e-mail: it@pam.org.me, i ukoliko je sadržaj naplativ biće naknadno izvršen obračun.

Specifičnost YouTube platforme jeste da posluje kao “user generated content” servis odnosno nije servis u smislu digitalne prodavnice kao Spotify ili Deezer.

Da bi YouTube izvršio obračun i isplatu, potrebno je izvršiti klasifikaciju samog videa u muzički ili nemuzički, odnosno, vlasnik kanala treba da postavi sadržaj kao muzički. Ukoliko je sadržaj postavljen kao nemuzički YouTube ga neće obračunati. U tom slučaju, sadržaj može biti uklonjen ili konvertovan na muzički nakon čega bi počeo da teče rok obračuna naknade.

S toga, pozivamo autore/nosioce prava, koji su ujedno i vlasnici snimka, da svoje snimke klasifikuju kao muzičke (Music Video, Art track…) za koje vezuju Sound recording asset jer će tek nakon toga sadržaji biti naplativi od strane autorskih kolektivnih organizacija. Pored ispravne klasifikacije predlažemo i podešavanje pravila za video sadržaje koje su postavili drugi korisnici YouTube (cover verzije), kako bi cjelokupna naplata bila ostvarena.

Za sve potrebne informacije u vezi isplate honorara sa YouTube servisa autori/nosioci prava se mogu informisati isključivo putem emaila: it@pam.org.me.

PAM CG

 

FOND SOLIDARNOSTI ZA MUZIČKE AUTORE

Kako bi muzičkim autorima pomogao da u ovim vanrednim okolnostima ostanu kreativni i lakše prevaziđu nastale posljedice, PAM CG je kao društveno odgovorna organizacija po drugi put ove godine osnovao Fond solidarnosti u iznosu od 10.000 € iz kojeg će biti isplaćena jednokratna bespovratna pomoć.

Zahtjev mogu podnijeti članovi PAM CG koji nemaju redovna mjesečna primanja (ili su zbog trenutne situacije ostali bez istih). Maksimalni iznos pomoći je 300 € po zahtjevu.  Kriterijumi koji će se uzimati u obzir prilikom odlučivanja o visini pomoći koja će biti dodijeljena su: intezitet ugroženosti i dosadašnja aktivnost autora.

Zahtjevi sa obrazloženjem potrebe za finansijsku podršku se šalju  isključivo elektronskim putem do 05. decembra na e-mail: office@pam.org.me, a  po zahtjevima će se odlučiti najkasnije do 10.12.2020. godine.

Zahtjevi će biti tretirani kao poslovna tajna.

Ovo predstavlja nastavak PAM-ovih kontinuiranih aktivnosti u cilju podrške svojim članovima.